Återbetalning

Återbetalning

1. Vad behöver man göra när man fått sin beställning levererad?

Som privatperson har du rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. En förutsättning är att produkten är i oanvänt och oskadat skick. Förpackningen får öppnas för att kontrollera varan. För att begära ångerrätt kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Återbetalning för varan och avgifter sker inom 30 dagar. Returportot bekostas av kunden.

Samtliga våra varor lämnar lagret med förpackningen i utmärkt skick.

Först måste du kontrollera att antalet mottagna paket motsvarar antalet skickade. Inspektera sedan varje paket utanpå och kolla noggrant efter tecken på stötar, sprickor, skadade lådor, poststämplar eller övriga tecken som kan väcka misstankar om att godset är skadat. Du måste antingen på papper eller digitalt underteckna fraktsedel (PDA) där det står ”PAKET TILL SYNES ILLABEHANDLAT”, ifall sådana tecken finns. Om du inte undertecknar paketet som ”TILL SYNES ILLABEHANDLAT” och uppvisar senare bilder på tydliga skador på paketet, kommer detta leda till att ärendet avvisas automatiskt.

2. Vad kan jag göra vid problem? (Trasig under transport, fel vara, några varor saknas, delar saknas)

På Barn-Leksaker.se har du upp till 48 timmar på dig från och med att godset levererats för att rapportera en händelse genom länken ”Kontakta oss” eller e-post: kontakt@barn-leksaker.se. Efter denna tid kan vi inte längre kräva fraktförsäkring och vårt system förhindrar dig från att rapportera händelsen. Man måste du välja teman och sedan Garantiservice för att ställa din fråga till vederbörande avdelning.

• Beställning ej levererad, för frågor om beställningar som inte än levererats eller där inte alla avsända paket levererats (ofullständig leverans).

• Beställningsleverans, för att rapportera händelser som inträffat efter att samtliga paket levererats. Man måste tillhandahålla samtliga erforderliga handlingar enligt begäran. Felaktiga, oriktiga eller saknade handlingar kommer sannolikt att ogiltigförklara ditt krav och leda till att händelseärendet avvisas.

Du kan hitta all relevant information i förpackningslistan som bifogas i alla våra avsändingar.

Du måste ge en så utförlig och detaljerad förklaring som möjligt. Du måste också bifoga efterfrågade bilder på varan och vad klagomålet handlar om.

3. I vilka fall kommer Barn-Leksaker.se inte att återbetala 100 % av produktens värde?

- Om produkten visar tydliga tecken på felanvändning, omotiverade skador eller anländer i dåligt skick; 

- Om produkten returneras utan förpackning, med skadad förpackning eller med transportetiketter som gör förpackningen oanvändbar kommer 50 % av varans värde dras av; samt

- Om produkten returneras och det saknas delar eller tillbehör, eller om beskrivningen av skadan inte stämmer, kommer varan inte att återbetalas.

Mycket viktigt: Inga återbetalningar görs för varor som returneras till Barn-Leksaker.se och som inte är defekta eller som har oriktiga skadebeskrivningar. Dessa kommer lagras i vårt lager och du kommer få ett meddelande. Du kommer ha 7 dagar, räknat från mottagandet av meddelandet, för att bekräfta om du vill att varorna ska skickas tillbaka till dig efter att du har betalat för fraktkostnaderna. Om vi inte tar emot någon bekräftelse eller betalning inom 7 dagar kommer varorna förstöras i en återvinningscentral. Under inga omständigheter kommer Barn-Leksaker.se att acceptera något som helst anspråk på varorna.