Köpvillkor

Allmänt

För att genomföra ett köp på Barn-Leksaker.se krävs det att du är över 18 år. Genom beställning på Barn-Leksaker.se godkänner du de vid tiden publicerade villkor som anges nedan och intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta. Med benämningarna vi, våra, vårt och oss nedan avses Barn-Leksaker.se.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I Kassan kan man se det totala priset inklusive moms, eventuella avgifter samt avdragna rabatter.

Att beställa och betala via Barn-Leksaker.se är säkert och enkelt. Vi tillhandahåller följande betalalternativ i Sverige:

PAYPAL

Betala snabbt och säkert genom att använda PayPal. Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. Mottagaren får pengarna utan att se ditt kreditkorts- eller bankkontonummer.

Varje genomförd och godkänd beställning genererar per automatik en orderbekräftelse. Den vanligaste anledningen till att en orderbekräftelse uteblir är att man i samband med beställningen har råkat uppge en felaktig mailadress eller att orderbekräftelsen per automatik sorterats in under Skräppost. 

Leverans och transport

1. Leveranstider kommer att anges på webbplatsen. Dessa kan variera beroende på vald betalningsmetod.

2. Barn-Leksaker.se erbjuder flera transportalternativ. Tillgängligheten av dessa kommer att bero på destination och varorna som skickas.

3. Leveranstiderna beror på destinationen och transportalternativet som valts.

4. Tidsplanerna är uppskattningar och är inte bindande. Eventuella förseningar i leveranstiden ger inte Kunder rätt att kräva några direkta eller indirekta skador, avvisa beställningen eller upphöra med att någon skyldighet följs, särskilt betalningen.

5. Barn-leksaker.se ansvarar inte för total eller partiell icke-leverans eller förseningen av sina skyldigheter gentemot Kunder om detta orsakas av en oförutsedd händelse eller en Guds handling som påverkar Barn-Leksaker.se  och deras leverantörer eller transportörer. Dessa inkluderar strejker, andra arbetshändelser eller industriella händelser, brist på eller omöjlighet att förvärva produkter osv. Barn-Leksaker.se kan annullera produkter i transit utan att ge upphov till ersättning till fördel för Kunder. Exempel på förseningar kan vara: produktionsfördröjning, skada på produkter under transport etc.

6. Transportskadade varor:

Var noga med att kontrollera varorna för eventuella skador när du tar emot leveransen. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Om du skulle upptäcka dolda fel/transportskador efter att du öppnat emballaget kontakta oss då på kontakt@barn-leksaker.se

7. Fel vid leverans:

Om ni får en felaktig eller skadad produkt så byter vi ut de delar som är skadade eller hela produkten. Inspektera varorna omgående vid leverans. Om någon skada, fel eller brist upptäcks skall detta reklameras till Barn-Leksaker.se direkt. Man måste anmäla skada och skicka bilder först, annars accepterar vi inte ditt klagomål.

8.Transportskador:

Alla yttre skador (på emballage/ytterförpackning) bör genast anmälas till transportören. Ett bra sätt är att beskriva skadan skriftligt på exempelvis följesedeln med information om transportören och också få chauffören att skriva på. Inspektera varorna omgående vid leverans. Om någon skada, fel eller brist upptäcks bör detta reklameras till Barn-Leksaker.se.

9. Ej uthämtade paket

Ej uthämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 200 kr inkl. moms.

10. Avisering

I första hand sker avisering via SMS. Om telefonnummer saknas får du avisering på mail eller med brev. Tänk på att kolla igenom skräppost om mail skulle saknas. Paketet kommer att ligga kvar 14 dagar hos utlämningsställe och därefter skickas i retur.

Återbetalning

1. Vad behöver man göra när man fått sin beställning levererad?

Som privatperson har du rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. En förutsättning är att produkten är i oanvänt och oskadat skick. Förpackningen får öppnas för att kontrollera varan. För att begära ångerrätt kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Återbetalning för varan och avgifter sker inom 30 dagar. Returportot bekostas av kunden.

Samtliga våra varor lämnar lagret med förpackningen i utmärkt skick.

Först måste du kontrollera att antalet mottagna paket motsvarar antalet skickade. Inspektera sedan varje paket utanpå och kolla noggrant efter tecken på stötar, sprickor, skadade lådor, poststämplar eller övriga tecken som kan väcka misstankar om att godset är skadat. Du måste antingen på papper eller digitalt underteckna fraktsedel (PDA) där det står ”PAKET TILL SYNES ILLABEHANDLAT”, ifall sådana tecken finns. Om du inte undertecknar paketet som ”TILL SYNES ILLABEHANDLAT” och uppvisar senare bilder på tydliga skador på paketet, kommer detta leda till att ärendet avvisas automatiskt.

2. Vad kan jag göra vid problem? (Trasig under transport, fel vara, några varor saknas, delar saknas)

På Barn-Leksaker.se har du upp till 48 timmar på dig från och med att godset levererats för att rapportera en händelse genom länken ”Kontakta oss” eller e-post: kontakt@barn-leksaker.se. Efter denna tid kan vi inte längre kräva fraktförsäkring och vårt system förhindrar dig från att rapportera händelsen. Man måste du välja teman och sedan Garantiservice för att ställa din fråga till vederbörande avdelning.

• Beställning ej levererad, för frågor om beställningar som inte än levererats eller där inte alla avsända paket levererats (ofullständig leverans).

• Beställningsleverans, för att rapportera händelser som inträffat efter att samtliga paket levererats. Man måste tillhandahålla samtliga erforderliga handlingar enligt begäran. Felaktiga, oriktiga eller saknade handlingar kommer sannolikt att ogiltigförklara ditt krav och leda till att händelseärendet avvisas.

Du kan hitta all relevant information i förpackningslistan som bifogas i alla våra avsändingar.

Du måste ge en så utförlig och detaljerad förklaring som möjligt. Du måste också bifoga efterfrågade bilder på varan och vad klagomålet handlar om.

3. I vilka fall kommer Barn-Leksaker.se inte att återbetala 100 % av produktens värde?

- Om produkten visar tydliga tecken på felanvändning, omotiverade skador eller anländer i dåligt skick; 

- Om produkten returneras utan förpackning, med skadad förpackning eller med transportetiketter som gör förpackningen oanvändbar kommer 50 % av varans värde dras av; samt

- Om produkten returneras och det saknas delar eller tillbehör, eller om beskrivningen av skadan inte stämmer, kommer varan inte att återbetalas.

Mycket viktigt: Inga återbetalningar görs för varor som returneras till Barn-Leksaker.se och som inte är defekta eller som har oriktiga skadebeskrivningar. Dessa kommer lagras i vårt lager och du kommer få ett meddelande. Du kommer ha 7 dagar, räknat från mottagandet av meddelandet, för att bekräfta om du vill att varorna ska skickas tillbaka till dig efter att du har betalat för fraktkostnaderna. Om vi inte tar emot någon bekräftelse eller betalning inom 7 dagar kommer varorna förstöras i en återvinningscentral. Under inga omständigheter kommer Barn-Leksaker.se att acceptera något som helst anspråk på varorna.

4. När återbetalas pengarna?

Så fort varorna tagits emot i vårt lager och kontrollerats går vi vidare med återbetalning av motsvarande belopp till din bank- eller paypal konto. Tänk på att återbetalningsprocessen kan ta några veckor tills alla varor kontrollerats.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

GDPR - Personuppgifter:

Barn-Leksaker.se förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och  andra relevanta normer. För att du bättre ska förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

När du handlar på Barn-Leksaker.se lagrar vi följande information om dig:

För- och efternamn

E-postadress

Adressuppgifter

Telefonnummer

Beställda produkter

Detta görs i syfte att ge dig bästa möjliga hjälp före, under och efter köp. I och med att du besöker vår webbsida och anger personuppgifter i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter. Alla som besöker webbplatsen lämnar också elektroniska spår, som kan utgöra personuppgifter. Barn-Leksaker.se använder sig av cookies för att lagra information om pågående köp. I och med besök på webbplatsen samtycker du till detta. Vill du inte tillåta cookies kan du ställa in det i din webbläsare. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Kamil Kierul, org nr. 890309-5795. Vid hemkörning så lämnas personuppgifter till speditören och vid uthämtning behöver vårt lager veta om ditt namn för att du ska kunna hämta varan. Kunden har alltid rätt att få sina personuppgifter raderade på begäran, kontakta oss i så fall. Du måste ha fyllt 18 år för att få göra en beställning på https://www.barn-leksaker.se

Cookies Policy

Our website uses cookies to improve navigation and obtain statistical data about visits obtained.

What are cookies?

Cookies are small text files that are installed on the computer which you use to visit our website and they provide us with information automatically. Under no circumstance can Cookies be considered as a computer virus. They do not damage the computer nor slow down its operation in any way. You can delete our Cookies at any time, or reject them by setting up your web browser.
Cookies are only associated with the browser of a specific computer (an anonymous user), and do not provide the name and surname of the user. Thanks to cookies, it is possible to recognize the browsers of registered users after they have registered for the first time, without having to register at each visit to access the areas and services reserved exclusively for them. Our “cookies” serve to identify a user’s session (“session cookies”) and / or a computer (“temporary cookies”), and do not provide the user’s name or any other personal information. Cookies cannot read cookie files created by other providers. The user has the to configure his browser to receive a warning on the screen of the reception of cookies and to prevent the installation of cookies on his hard drive. Please refer to the instructions and manuals of your browser for further information.
We use two different types of cookies on our website:
Third Party Web Analytics Cookies:
– Installed on your computer by the GOOGLE ANALYTICS (Google Inc.). They are statistical cookies, with which we obtain useful data in order to improve our website.
- Used by Facebook (Facebook Inc.) to provide retargeting services.
You can configure your browser to not receive these cookies and then they will be rejected. Otherwise, we understand that we have your consent for installation.
Our own cookies are generated by our website, for different functions:
Authentication / Session Cookies: Used to recognize registered users who have logged into our website. With these cookies, you can access the restricted access sections of the website. In the case of these cookies being rejected or deleted, the access codes for our website will not work correctly.
Interface customization cookies: Used to facilitate the navigation of our website. They allow some graphic aspects of our web to be remembered automatically. In the case of these cookies being rejected or deleted, browsing through our website will not work so simply.